jurist uppsala antagning

Inom rättsväsendet kan du som jurist arbeta med klassiska juristyrken som domare, åklagare och kronofogde. Det är till exempel vanligt att arbeta som rådgivare angående avtal inom familjen, att upprätta testamente, hjälpa företag med avtalsskrivningar, rådgivning och kontakter med myndigheter. Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Lund 2011. Preliminr antagning Hlsingland - Region Dalarna from, antagningsstatistik slutlig antagning Uppsala kommun (0380) period. En allt viktigare del garbo klubb stockholm av företags verksamhet omfattas av immaterialrätt, som handlar om bland annat patent, varumärken och licensavtal. Övrig privat sektor, det blir allt vanligare för jurister att arbeta inom andra delar av privat sektor än byråer. Högskolor och universitet, jurister med doktorsexamen arbetar ofta på högskolor och universitet med undervisning och forskning (läs mer under "Utbildningens längd" nedan). Allt fler jurister arbetar inom informations, medie- och IT-bolag. Många forskare inom juridik närmar sig nu pensionsåldern, varför det behövs ett tillskott av disputerade jurister.

jurist uppsala antagning

From, preliminr antagning Hlsingland - Region Dalarna. Flera större svenska advokatbyråer har filialer utomlands eller samarbetar med utländska byråer, vilket möjliggör en internationell karriär även för svenska affärsjurister. Det ger juriststudenter en god förmåga att strukturera och lösa problem, något som också kännetecknar juristen i yrkeslivet. Skicka ansökan till gymnasieantagningen senast 15 maj. Visar 8 sökresultat för "Jurist få mer information om en utbildning och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen. Sök utbildning, lärosäte eller ort nedan. Andra arbetar som tjänstemän inom kriminalvården och social omsorg. Norsk 5 Documents 1059 Views, antagningsstatistik slutlig antagning Uppsala kommun (0380) period. Det förekommer också att jurister arbetar som fastighetsmäklare eller inom bevaknings- och inkassoföretag. Övrig offentlig förvaltning, inom statlig sektor arbetar jurister i riksdagen och Regeringskansliet samt på myndigheter såsom Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan och på länsstyrelser. Som kronofogde utreder du självständigt de skuldsattas ekonomiska situation och beslutar om lämpliga åtgärder så att skulderna betalas. Utrikesdepartementet antar jurister till Diplomatprogrammet, vilka får möjlighet att arbeta i utrikesrepresentationen.

Erasmus praktik uppsala, Uppsala tidning kontakt, Sundsvall uppsala buss,