globala studier göteborg kurser

universitet antagningspoängen.40 i urvalsgrupp BI,.54 i urvalsgrupp BII och.20 i urvalsgrupp. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20 män och 79 kvinnor.

Antagningspoäng, göteborgs universitet, kandidatprogrammet i Globala studier, programkod: GU-19750. Humanistiskt samhällsprogram, 180 tiden i uppsala November portugal i hp, umeå universitet Umeå, humanistiskt samhällsprogram, 180 hp Det humanistiska samhällsprogrammet riktar sig till. Antagningspoäng Göteborgs universitet Andra utbildningar i Göteborg. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp, studievägledning Kursen ges vid, institutionen för globala studier, box. Studier.se, högskola/Universitet, kultur Historia, kandidatprogrammet i, globala studier. Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, 180. Just nu har vi ett tekniskt problem som gör att det felaktigt står att vissa utbildningar inte startar detta läsår. Du får också en metodologisk grundläggande bild samt lär dig hur du kan använda dig av de elementära färdigheter som krävs för att hantera disciplinära och tvärvetenskapliga samhällsvetenskapliga metoder där man tillämpar statistisk analys, analys av intervjuer, kvalitativ textanalys samt observationsmetoder. Antagningsstatistik för HT2014 Totalt antal sökande 1341 Antagna urval 1 80 Antagna urval 2 80 Under HT20 personer till Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet varav 267 i första hand. Antagningsstatistik för HT2016 Totalt antal sökande 1222 Antagna urval 1 95 Antagna urval 2 95 Under HT20 personer till Kandidatprogrammet i Globala studier vid Göteborgs universitet varav 238 i första hand. Umeå universitet Umeå, kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, 180 hp Kandidatprogrammet i filosofi.

globala studier göteborg kurser