ann lund bup växjö

Även läkarna på, bup har skickat en skrivelse till Charlotta Svanberg, där de uttrycker sitt fulla stöd för Ann Lund som verksamhetschef. En förklaring till de längre köerna var att den nya ledningen tillät mindre övertid, kommenterade psykiatrichefen Magnus Fritiof. När fick du det här beskedet? Förbättringsarbete pågår också utifrån de förslag som konsultföretaget har lämnat. De skriver: "Att avsätta en välfungerande chef, drastiskt och utan förvarning, blir obegripligt mot bakgrund av klinikens positiva arbetsklimat och goda arbetsresultat. Det var i torsdags eftermiddag som Region Kronoberg meddelade att chefen för Bup, Ann Lund, tvingades lämna sin tjänst med omedelbar verkan. 2017, under våren utreddes verksamheten av konsultföretaget Sirena som på flera olika punkter riktade allvarlig kritik mot hur verksamheten fungerar. Hon ville på torsdagen inte kommentera ärendet utan hänvisade till regionens pressekreterare. Psykisk ohälsa går ner i åldrarna, det är duktiga flickor som inte orkar och pojkar som straffar ut sig tidigt, säger Ann Lund. Fördubblade remisser, sedan december förra året har antalet remisser mer än fördubblats från 20 till uppemot 40 stycken. Givetvis är det allvarligt att inte kunna möta barnen.

På kort sikt kommer detta inte att få några konsekvenser för verksamheten men riskerna är stora på långsikt. SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. I skrivelsen berättar medarbetarna att avdelningen tidigare har haft problem men att deras arbetsmiljö har förbättrats markant under de två senaste åren. 2012, sVT Nyheter Småland skrev redan 2012 om problem på BUP. Detta orsakade turbulens med många upprörda känslor. De åren då Ann Lund har varit chef.