barn och ungdomspsykiatrin uppsala

:, Till sidans topp Stödgruppsverksamhet för barn till föräldrar som har alkohol- och drogberoende och/eller psykisk sjukdom E-post: Webbadress: /rymden Kontaktperson: Birgitta Nässlander Tel:, Till sidans topp Bäcken stödgrupper. Fäll ihop Psykiatrisk akutmottagning Psykiatrisk akutmottagning Om du mår mycket psykiskt dåligt och behöver hjälp omgående ska du söka hjälp direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112. Oftast får du och barnet komma på en bokad tid. 345764, "Maskrosen söder sof söder Samordnare: Annika Mauritzon Tel: E-post: "Maskrosen" sof Öster Samrodnare: Ulrika Lindström, Pia Lundh Tel: 34. Länk Priebe G, Svedin. Vi erbjuder grupp för ungdomar i åldrar 13-19 år, som lever eller har levt i familjer som drabbats av psykisk ohälsa. Genom att samla alla kompetenser kring barnet görs allt snabbare och med tydligt fokus på barnets bästa. Om du vill veta mera, tag kontakt med din öppenvårdmottagning.

Hemsida riktad till ungdomar; innehåller. Det är inte alla sjukdomar och besvär som kräver sjukvård. Förlossningsavdelning brukar finnas på ett sjukhus. Alla landsting och regioner har inte barnläkarmottagningar. Akuta psykiska krisreaktioner kan också vara anledning till akut kontakt i nära anslutning till ett misstänkt övergrepp eller när tidigare övergrepp plötsligt uppdagas. Du kommer att delta i en grupp med jämnåriga barn eller ungdomar. Ingenting är för litet eller för stort. Fortbildning och studiecirkel erbjuds personal. Att säkra bevis och skapa ett underlag för ett eventuellt rättsintyg.

Rififi uppsala meny
Skolan semester stockholm 2018 malaysia och singapore
Byggplaner årsta uppsala
Lidl uppsala öppettider söndag storbritannien