malin kockum malmö

1364 (ursprunglig inredning) 1996. Export till Östeuropa, Norge och Uruguay. Innan Västtrafik bestämde sig för sin gula färgsättning provades denna blå design. Bland annat täpptes kylluftsintagen i underredet igen.

malin kockum malmö

Prislista - Kockum Fritidmalin kockum malmö

Länstrafikbolaget använde två YF1 och en Y1 på ramensoppa malmö linjen Boden-Haparanda. Vattengympa 65:-, simskola barn 1495:-, simskola vuxen 1695:-, personliga värdekort (. Några hamnade till och med i en annan världsdel - 2013 sålde Östgötatrafiken fem Y1 till Uruguay. Den såldes senare till Inlandsbanan där tjänstgöringen dock blev kortvarig. Motorvagnarna blev snabbt uppskattade för sina goda gångegenskaper även på dåliga spår. Tre vagnar såldes också till NSB i Norge där de användes på Bratsbergsbanen till 2015.