gayklubbar stockholm

förstår att han ska sprida dem vidare. Man talar om traditionalister, sekularister, modernister och fundamentalister/islamister. Bönen, salat, är det viktigaste i muslimskt vardagsliv. Pernilla Wahlgrens, 50, skönsjungande son. Sufism Sufismen är en särskild muslimsk gren som innehåller många olika inriktningar. Människans känslor står i centrum. För den här gruppen var Muhammeds liv och lära, kallas för sunna, särskilt viktigt för hur man skulle leva som religiös. .

Majoriteten har dock endast en fru. Mamma sa i en väldigt tidig ålder till mig att om jag är intresserad av killar så ville hon att jag skulle veta att det inte var något som helst problem för henne. Muslimskt samhälle, islam och samhället hänger väldigt nära samman och är omöjliga att särskilja. Man bildade ett parti, ( parti shia) Shiat Ali. Under hans livstid skrevs också hans budskap ner, i Koranen. Familjen värderas högt och äktenskapet är viktigt. 15-20 av alla helsingborgs lasarett hudmottagningen muslimer. Därefter är den upplagd så att den längsta kommer först, sedan den näst längsta och så blir de kortare och kortare till den sista som är den allra kortaste suran. Vallfärden, hajj, genomförs en gång per år av miljontals muslimer. När fastan är över firas detta med morgonbön i moskén och efterföljande fest och presenter. Allah på arabiska, men vi vet egentligen inte Guds riktiga namn och Allah kallas också vid sina olika egenskaper, exempelvis Den skicklige eller Den förbjudande.

gayklubbar stockholm