göteborg energi ladda elbil

prioriterad målgrupp i satsningen är boende i flerbostadshus som saknar möjligheter till egen hemmaladdning. Vi jobbar medvetet med att skapa en så bra laddinfrastruktur som möjligt i hela staden. Taket för bidragsnivån för företag är maximalt 70 procent, och att fler åtgärder som innebär ett tillvaratagande av spillvärme kan ges stöd. Varberg Energi finns med dig hela vägen alltifrån planering, till installation och drift. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om din bil har typ 1-uttag finns det övergångar att köpa. Vid torget - mittemot Sparbankens entré: 2 st uttag Mode3 typ 2, max.

Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber, jobbar vi också för ett större mål; ett hållbart Göteborg. Välj den laddstation du vill ladda vid och få en vägbeskrivning till platsen. Appen visar pris, snabbladdning eller destinationsladdning och tillgänglighet. Find, launch and pay for your charge at InCharge, and Göteborg Energi connected charging stations. Ladda, elbilen, göteborg Energi : Android app (2.6, 1,000 downloads) Hitta, starta och betala direkt för din laddning vid InCharge och Göteborgenergi anslutna.

Göteborg energi ladda elbil
göteborg energi ladda elbil

Tidningsarkiv göteborg
Studera på göteborgs universitet

Varje laddare har två uttag så sammantaget handlar det om 520 nya laddmöjligheter. Läs mer hos, naturvårdsverket. En av de fastighetsägare som Göteborg Energi samarbetar med är SGS Studentbostäder som nu får laddare på Mejerigatan, Birger Jarlsgatan och Studiegången. Varberg Energi har arbetat med laddstationer under många år och vi har försett Varberg med att antal laddstationer under de senaste åren. Varje uttag kan leverera 11 kilowatt vilket motsvarar cirka 50 km/timme. Vi har två publika laddstationer i centrala Varberg där du kan ladda elbilen. Ja, hör av er till mig om hur jag kan ladda elbilen på bästa sätt! Välj den laddstation du vill ladda vid och få en vägbeskrivning till platsen. Nu finns det även möjlighet att ta betalt för den laddning som utförs så att en laddstation även kan generera intäkter. Därför kommer vi att sätta upp laddare i olika områden och på varierande platser för att följa hur de används och hur laddbeteendet utvecklas. Elen som du tankar i våra egna laddstolparna är givetvis förnybar el från vind, vatten och sol viva. I samarbete med fastighetsägarna sätts laddarna upp på parkeringsytor där alla kan ladda sina bilar.

Ladda din elbil Ladda up för framtiden - Göteborg Energi erbjuder Ladda Elbilen Göteborg Energi - Apps on Google Play