fiber bredband karta wales

meter fågelvägen från telestationen. Håll in ctrl och klicka för att lägga till torsten Lundström trelleborg en ruta till markeringen. 55-95 I området har 55 till 94,9 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband via NGA-nät. Verktyget är framtaget för fiberföreningar som följer socken- eller byanätsmodellen och som på ett enkelt sätt vill projektera för hur fiberkabel skall dras i området och vilka fastigheter som skall anslutas till fibernätverket. Anslutningens variationsintervall: Nedladdning Mbit/s. Den snabbaste anslutningen via fiber, 500/100 Mbit/s. Uppskattad maxhastighet 500/100 Mbit/s. 40-55, i området har 40 till 54,9 procent av hushållen och företagen tillgång till vald teknik eller hastighet. 55-95, i området har 55 till 94,9 procent av hushållen och företagen tillgång till vald teknik eller hastighet. Hastighet: 100 Mbit/s eller mer, visa hastighet 1 Mbit/s eller mer ( info kräver täckning av 3G eller 4G (cdma 2000, hspa, LTE fiber, kabel-tv (med multimediauttag) eller xDSL i stationsområden där telestationen har tillräcklig kapacitet och där hushållen eller företagen befinner sig högst. Verktyget är gratis för fiberföreningar att använda.fiber bredband karta wales

Mer information om detta arbete finns p PTS webbplats. Kartan visar enbart fast bredband.

fiber bredband karta wales

Västmanlands sjukhus västerås karta
Öppna bo södra jakarta

40-55 I området har 40 till 54,9 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband via NGA-nät. FiberKartan bygger på Google Maps, men utan många av dess brister och med ett utseende som är anpassat för fiberprojektering. 100 Mbit/s eller mer ( info kräver täckning av fiber eller kabel-tv (med multimediauttag och uppgraderat till tekniken docsis 3). 10-40, i området har 10 till 39,9 procent av hushållen och företagen tillgång till vald teknik eller hastighet. Mer än 95 I området har 95-100 procent av hushållen och företagen tillgång till vald teknik eller hastighet. Publika kartor, Henrik Östman. Visa urval, välj projekt att visa Visa alla projekt PTSs finansierade projekt Visa regionala och kommunala projekt Landsbygdsprogrammet Visa regionala och kommunala projekt Övriga lokala bredbandsprojekt.fiber bredband karta wales

Med fast bredband menas bredband till en fast plats, tr dl sa tekniker kan inkluderas i fast bredband, dock innefattas d inte n gon form av mobilitet.
Du kan allts inte hitta information om mobiln tens ytt ckning.